کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
انجام مذاکره، در درجه اول برای عملیات فروش است، اما مذاکرات در مواردی مانند بدهیها (استقراضها)، مذاکرات خرید ، حقوق و دستمزد و قراردادهای حوزهی اشتغال بکار گرفته میشود. فرآیندی گفتگو محور ...
مطالعه بیشتر ...
رهبری فرایند نفوذ در دیگران است،به گونه ای که آنها با اشتیاق و جدیت در دستیابی به اهداف سازمانی تلاش نمایند._رهبران قبل از این که دست تقاضا به سوی کسی دراز کنند، دل او را به دست می آورند. _نمیتوانید ...
مطالعه بیشتر ...
خلاقیت در مرزهای تاریکی متولد می شود. در انتهای بن بست ها و در آنجا که به نظر می رسد راه دیگری نیست. در واقع نوآوری و خلاقیت جاییشکوفا می شود که راه های کهنه و قدیمی پاسخگوی نیاز فعلی یا خواسته ...
مطالعه بیشتر ...
در تعاریف سیستمی می توان سازمان ها را به عنوان یک سیستم شناخت که با استفاده از منابع انسانی و مواد برای هدف مشخصی کار می کنند. این سازمان ها می توانند به سیستم های کوچکتر (دپارتمان ها، بخش ها ...
مطالعه بیشتر ...
برای تدوین استراتژی سازمان، بایستی بدانیم که روش ها و متدهای معمول به لحاظ رده بندی، چه جایگاهی داشته و در کدام مرحله می توان از هر یک از این متدها استفاده نمود. در شکل زیر، به اختصار چهارچوب ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.