کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
مقدمهبا مطالعه سابقه توسعه کشورهای درحال توسعه ، خصوصا کشورهای شرق آسیا ملاحظه می شود که آن ها در مسیر توسعه خود برای تسریع در حل مشکلات بخش صنعت، بنیان تکنولوژی کشور خود را از طریق انتقال آن ...
مطالعه بیشتر ...
برنامه بدون اجرا و ارزیابی مجدد هیچگاه به سر منزل مقصود نخواهد رسید. این یکی از اولین مفاهیم پایه ای مدیریت است. در بازاریابی نیز این مهم وجود دارد. البته شایان ذکر است که کنترل و ارزیابی یک ...
مطالعه بیشتر ...
مدیریت زنجیره تامین Supply chain management)SCM)مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه، ساخت محصولات و یا خدمات و انتقال آن به مشتری بکار میرود . پنج ...
مطالعه بیشتر ...
در ادبيات و متون مديريتي از استرس به عنوان واكنشي براي سازش با عامل يا شرايط كه فشارهاي رواني يا فيزيكي بر فرد يا سازمان وارد ميكند تعريف شده است. استرس عبارت است از واكنش هاي فيزيكي، ذهني ...
مطالعه بیشتر ...
سازمان بینالمللی استانداردسازی (The International Organization for Standardization) که به اختصار (ISO)شناخته میشود، موسسه بینالمللی تعیین استاندارد متشکل از نمایندگان مؤسسات استانداردسازی ملی ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.