کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
امروزه یکی از مهمترین مواردی که در شرکت های پروژه محور جهت مدیریت بهتر سبد پروژهها و برنامهریزی مالی مورد نیاز است، مدیریت هزینه پروژهها است. درمدیریت هزینه پروژه با استفاده از مجموعه تکنیک ها ...
مطالعه بیشتر ...
شبیه سازی شبیه سازی در دهه 60 میلادی بطور چشمگیری وارد ادبیات مدیریت شد. شبیه سازی تقلید از رفتار یک سیستم یا فرآیند در طول زمان است وقتی که نخواهیم از سعی و خطا استفاده کنیم و همینطور زمانی ...
مطالعه بیشتر ...
جانجا (Janja) با توجه به میزان فعالیت کار آفرینی،انواع مختلف کارآفرینی را به پنج دسته تقسیم می کند: 1. کارآفرینی اجرایی: در این نوع کارآفرینی، توسعه تولیدات، فرآیندها و شیوه های جدید یا ...
مطالعه بیشتر ...
متدولوژی 6 سیگما توصیف کلی شش سیگما یک متدولوژی مدیریتی که هدف آن افزایش کیفیت تولید کالا/خدمات با تمرکز بر کاهش تعداد نقصهاست. یعنی کاهش تعداد خطاها، یعنی کاهش تعداد دوبارهکاریها و ...
مطالعه بیشتر ...
در تعاریف سیستمی می توان سازمان ها را به عنوان یک سیستم شناخت که با استفاده از منابع انسانی و مواد برای هدف مشخصی کار می کنند. این سازمان ها می توانند به سیستم های کوچکتر (دپارتمان ها، بخش ها ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.