کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
تعمیرات و نگهداری(نت)(Preventive Maintanance) هزینه های نگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمدهای از هزینههای تولید را در بر میگیرد. با توجه به نوع صنعت مورد بررسی، این هزینه چیزی ...
مطالعه بیشتر ...
مهندسی ارزش تعریف ارزش: برای درک مفهوم مهندسی ارزش اول باید با تعاریف ارائه شده در دنیای مدیریت برای ارزش آشنا بشویم. اگر از نگاه فلسفی به موضوع نگاه کنیم شاید بتوان گفت اولین بار ...
مطالعه بیشتر ...
دیاگرام مفهومی جایگاه فلسفه، علم ، مکاتب و ... در شناخت انسان. از شناخت تا ...با توجه به شکل بالا انسان براي معرفت به واقع (آن چه كه هست) از سه روش (قلمرو اصلي) استفاده كرده است: یا ...
مطالعه بیشتر ...
سیستم تولید ناب(Lean)تولید ناب چیست؟ توليد کردن چيزي که مورد نياز است و هنگامي که مورد نياز است با كمينه كردن مصرف منابع فلسفه(بنا نهادن تصمیمات مدیریتی بر فلسفه و نگرش) بلند مدت يک ...
مطالعه بیشتر ...
APM( Association For Project Management) اين استاندارد توسط مركز مطالعات مديريت پروژه انگلستان (UMIST) و زير نظر پروفسور موريس تهيه و تدوين شده است. اين استاندارد شامل هفت قسمت استكه در اين هفت ...
مطالعه بیشتر ...
هر شرکت با توجه به منابع، فرصت ها، اهداف و جايگاه خود در صنعت بايد يک خط مشي مناسب جهت حضور و رقابت در بازار اتخاذ کند. يک سيستم جمع آوري اطلاعات رقابتي بايد از منابع خبري مناسبي نظير فروشندگان ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.