کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
برنامهریزی فروش و به تبع آن، برنامهریزی تولید بهترین روش جهت پاسخگویی به سه پرسش اساسی زیر است : _ چه محصولاتی تولید کنیم؟ _ از هر محصول چه مقدار تولید کنیم؟ _ چه زمانی تولید کنیم؟ این ...
مطالعه بیشتر ...
چشمانداز سازمان توصیف میکند که شرکت میخواهد در آیندهای دور به چه سازمانی تبدیل شود و افق آینده آن چیست. _ چشم انداز بايد به همان نسبت كه زاده قلب شماست، پرورده مغز شما نيز باشد. _ اگر ...
مطالعه بیشتر ...
پس از برنامهریزی ادغامی،کمی ریزتر شدهوبرنامه ای برای بازه ی کوتاهتر تولید تک تک محصولات (ترجیحاً هفتگی) راتهیه میکنیم. یعنیزمان یا پریود برنامهریزی راکوتاهتر و دقیقتر میکنیم و اینکه دیگرفقط با ...
مطالعه بیشتر ...
برای تدوین استراتژی سازمان، بایستی بدانیم که روش ها و متدهای معمول به لحاظ رده بندی، چه جایگاهی داشته و در کدام مرحله می توان از هر یک از این متدها استفاده نمود. در شکل زیر، به اختصار چهارچوب ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.