مدیریت عمومی و منابع انسانی

فرهنگ سازمانی و رابطه آن با مدیریت منابع انسانی
فرهنگ سازمانی و رابطه آن با مدیریت منابع انسانی
فعالیت های مدیریت منابع انسانی مانند استخدام، گزینش و آموزش بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. این فعالیت ها توانایی تاثیر گذاری بر رفتار کارمندان و ایجاد ارزش هایی را دارند که فرهنگ سازمان را ...
جبران خدمات کارمندان چیست؟
جبران خدمات کارمندان چیست؟
جبران خدمات کارمندان شامل مواردی همچون پرداخت پاداش، سود، اضافه کاری و کمیسیون فروش و غیره است.
مشارکت کارمندان و بررسی عملکرد آن ها
مشارکت کارمندان و بررسی عملکرد آن ها
مشارکت کارمندان، یک رویکرد مفید است و کارمندان را تشویق می کند تا به اهداف و ارزش های شرکت متعهد شوند، تا به موفقیت شرکت کمک کنند.
ارزیابی عملکرد کارمندان
ارزیابی عملکرد کارمندان
در حال حاضر مدیریت عملکرد کارمندان یکی از عناصر کلیدی موفقیت سازمانی است. بسیاری از مخصوصا شرکت های خدماتی، نیاز به در نظر گرفتن مدیریت عملکرد کارمندان دارند.
ارتقای شغلی
ارتقای شغلی
ارتقای شغلی فرایندی است که در آن رده شغلی کارمندان بهبود می یابد، که با وظایف، فعالیت ها و ارتباطات جدید همراه است.
مدیریت استعداد در مدیریت منابع انسانی
مدیریت استعداد در مدیریت منابع انسانی
مدیریت استعداد ، مهارت جذب کارگران بسیار ماهر، یکپارچه سازی کارگران جدید و بهبود و حفظ کارگران فعلی برای دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد.
برنامه ریزی منابع انسانی
برنامه ریزی منابع انسانی
برنامه ریزی منابع انسانی، فرآیند پیش بینی نیاز به منابع انسانی در یک سازمان است. هدف این است که تعیین کنیم که منابع انسانی موجود در سازمان آیا مناسب آن شغل هستند یا نه. بنابراین، بر اقتصاد پایه ...
همسو سازی استراتژی منابع انسانی و کسب و کار
همسو سازی استراتژی منابع انسانی و کسب و کار
مدیریت منابع انسانی فرایندی است که در آن افراد و سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود با هم همکاری می کنند. در ادامه در مورد عملکرد استراتژی منابع انسانی و اینکه چقدر با استراتژی کلی کسب و کار در ...
توصیف کلی مدیریت منابع انسانی
توصیف کلی مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی، عملیاتی است که برای به حداکثر رساندن کارائی کارکنان به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت ها طراحی شده است و بر استخدام، انتخاب کارکنان، هدایت آن ها، آموزش مناسب تمرکز دارد.
خلاصه کتاب مدیریت نگرش
خلاصه کتاب مدیریت نگرش
خلاصه کتاب مدیریت نگرش
خلاصه کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
خلاصه کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
خلاصه کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
خلاصه کتاب رقص تغییر
خلاصه کتاب رقص تغییر
خلاصه کتاب رقص تغییر
خلاصه کتاب "چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم"
خلاصه کتاب "چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم"
خلاصه کتاب "چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم"
خلاصه کتاب تحول
خلاصه کتاب تحول
خلاصه کتاب تحول
خلاصه کتاب پنجمین فرمان
خلاصه کتاب پنجمین فرمان
خلاصه کتاب پنجمین فرمان
Good present
Good present
عنوان فایل Good present، قالب PDF، در 95 صفحه، عناوین مطرح شده: اثرگذاری استراتژیهای ترغیب، Sense Of Humor، چگونه مخاطب را مشارکت دهیم ؟، معرفی فیلم سخنرانی افراد موفق و ... .
سمینار آشنایی با تعادل سازمانی براساس مدل  EFQM
سمینار آشنایی با تعادل سازمانی براساس مدل EFQM
عنوان فایل سمینار آشنایی با تعادل سازمانی براساس مدل EFQM، قالب PDF، در 58 صفحه ، ارائه دهنده فایل آقای رحیم مستاجران، برخی عناوین: بنياد مديريت کيفيت اروپا، نتايج اجرای EFQM برای سازمان، آشنايي ...
پروژه مديريت عملکرد منابع انساني
پروژه مديريت عملکرد منابع انساني
عنوان فایل پروژه مديريت عملکرد منابع انساني، 34 اسلاید، قالب PDF، تهيه کنندگان: خانمها آذين دهموبد، مهرناز صفاخواه ، مژده پژوتن و ...، ارايه دهندگان :آقایان امیر محسن گل‌محمدي، محمد ايمانلو، ...
روانشناسي برخورد با مشتري
روانشناسي برخورد با مشتري
عنوان فایل روانشناسي برخورد با مشتري، در 80 صفحه تنظیم شده، قالب فایل PDF، تسهیل گر فایل: آقای مهدی برزویی، برخی عناوین اهميت شناسايي نيازمندي‌هاي مشتري، نمودار ارتباط ميان نيازمندي‌ها و سطح ...
برنامه ریزی نیروی انسانی
برنامه ریزی نیروی انسانی
عنوان فایل برنامه ریزی نیروی انسانی، تسهیل گر آمورشی آقای محمد بزازی، فایل در قالب PDF و 156 اسلاید تنظیم شده،7 بخش دارد که شامل زیر مجموعه های مختلف، نمودار ، مثال و ...
وظایف مدیر
وظایف مدیر
در این فایل وظایف مدیران نام برده شده.تعاریف برنامه ریزی، فرآیند برنامه ریزی ، مدیریت بر مبنای هدف (MBO) ،تصمیم گیری، اجرای عملی برنامه ها، روشهای قضاوت میان بر و همچنین انواع آنها در 30 اسلاید ...
سمینار مدیریت نشاط سازمانی
سمینار مدیریت نشاط سازمانی
فایل حاضر در قالب PDF و در 32 صفحه تنظیم شده است. عنوان فایل سمینار مدیریت نشاط سازمانی می باشد و آقای کامران کیانی تسهیل گر این فایل هستند.
تئوري و طراحي سازمان
تئوري و طراحي سازمان
این فایل چکیده ی کتاب تئوری و طراحی سازمان از ریچارد دفت، 249 اسلاید، 3 بخش و 7فصل: سازمانها و تئوري سازمان، مديريت استراتژيك و اثربخشي سازمان، محيط خارجي، تكنولوژي توليد كالا،خدمات و اطلاعات، ...
مهارتهای ارتباطی
مهارتهای ارتباطی
در این فایل مدیریت ارتباطات دارای 3 فصل، فصل اول مهارتهای ارتباطی، دوم گارگاه سؤالات، سوم تکنیکهای ارتباطی و ضمائم،که هر یک از فصلها بخشهایی از جمله: تعاریف، انواع، مثالها، اشکال و ... در 83 اسلاید
نظام نگهداری سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی
نظام نگهداری سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی
توصیف مفاهیم و اصول حفظ و نگهداری سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی منابع انسانی
نظام بهسازی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی
نظام بهسازی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی
توصیف مفاهیم و اصول بهسازی و توسعه سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی
نظام انگیزشی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی
نظام انگیزشی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی
انگیزش عبارت از نیروی درونی است که افراد را برای تحقق اهداف شخصی و سازمانی بر می انگیزد. ما در این مقاله به توصیف مفاهیم و معرفی فرایندهای تدوین نظام انگیزشی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی ...
نظام تامین سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی
نظام تامین سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی
برنامه ریزی منابع انسانی فرآیندی ست که بوسيلۀ آن سازمان ها اطمينان مي‌يابند كه نوع و ميزان نيروي انساني مورد نياز در حال و آينده را در اختيار دارند. در این مقاله به توصیف اصول و فرایندهای برنامه‌ریزی ...
مدیریت زمان
مدیریت زمان
معرفی مفاهیم، اصول، فرایندها و تکنیکهای مدیریت زمان
مدیریت استرس در رفتار سازمانی
مدیریت استرس در رفتار سازمانی
شناسایی و استفاده ی مناسب و به جا از نيروهاي بازدارنده قوي در فرد که موجب كاهش اثرات استرس يا عمق زماني نفوذ استرس بر فرد مي‌گردد را مديريت استرس مي‌گوييم. در این مقاله به توصیف مفهوم مدیریت ...
مدیریت تعارض
مدیریت تعارض
توصیف مفاهیم و تکنیکهای مدیریت تعارض سازمانی و روش های مقابله با تعارض
مربی‌گری (Coaching)
مربی‌گری (Coaching)
توصیف مفهوم مربی گری در مدیریت و معرفی اصول و فرایندهای آن
کارتیمی
کارتیمی
معرفی مفاهیم، فرایندها، اصول و تکنیکهای کار تیمی
اصول سرپرستی
اصول سرپرستی
مسئول و مدیری که در اولین لایه ی مدیریت و بالادست کارکنان جزء قراردارد سرپرست گفته می‌شود. مدیران باید مهارت های فنی، مهارت های روابط انسانی، مهارت های ادراکی و مهارت های تصمیم‌گیری را داشته باشند.
هوش هیجانی در رفتار سازمانی
هوش هیجانی در رفتار سازمانی
توانایی تهییج و برانگیختن خود، استقامت و پایداری در مقابل شکست، از دست ندادن روحیه، پس راندن افسردگی و یاس در هنگام تفکر، همدلی و صمیمت و امید داشتن هوش هیجانی می باشد. هوش هیجانی برعکس هوش شناختی ...
مدیریت تغییر
مدیریت تغییر
توصیف مفهوم مدیریت تغییر و معرفی فرایندهای آن
رهبری و سبکهای آن
رهبری و سبکهای آن
رهبری به معنای مدیریت بر قلب هاست. ما در این مقاله بهتوصیف مفهوم رهبری، رهبری در مدیریت و معرفی سبکهای رهبری می پردازیم.
بزرگان مدیریت
بزرگان مدیریت
بیوگرافی اجمالی بزرگان و صاحب نظران علم مدیریت
روش تحقیق علمی
روش تحقیق علمی
توصیف مفاهیم و فرایند روش تحقیق علمی و انواع روش تحقیق
فلسفه علم و مکاتب مدیریت
فلسفه علم و مکاتب مدیریت
توصیف فلسفه علم و فلسفه علم مدیریت، جایگاه و توالی مفاهیم مکتب، پارادایم و ... در فلسفه شناخت

اصول مدیریت

چگونه تغییرات سازمانی را مدیریت و برنامه ریزی کنیم؟
چگونه تغییرات سازمانی را مدیریت و برنامه ریزی کنیم؟
هنگامی که سازمان ها برای بهبود عملکرد، استفاده از فرصت ها یا مقابله با مسائل کلیدی دست به ابتکار عمل می زنند، اغلب نیاز به تغییرات دارند، تغییرات می تواند در فرآیندها، نقش های کاری، ساختار سازمانی ...
عوامل موثر بر تغییر سازمانی چیست؟
عوامل موثر بر تغییر سازمانی چیست؟
عواملی وجود دارد که موجب تغییرات سازمانی می شوند و باید مورد توجه قرار گیرند. عوامل اصلی شامل، محیط داخلی و خارجی هستند.
چرا سازمان ها نیاز به تغییر دارند؟
چرا سازمان ها نیاز به تغییر دارند؟
یکی از بزرگترین چالش هایی که سازمان هابا آن مواجه هستند، نوسانات بازارهای جهانی است. سازمانها به طور مداوم نیاز بهبه روز رسانی فرآیندهای خود را دارند. حرکت یا تغییر در سازمان برای بهبود عملکرد ...
ساختار سازمانی چیست و انواع آن کدامند؟
ساختار سازمانی چیست و انواع آن کدامند؟
هر سازمان دارای ساختار مدیریتی خاص خود هستند، که روابط بین کارمندان مختلف، وظایفی که آنها انجام می دهند و نقش ها و مسئولیت های ارائه شده را تعریف می کند برای انجام وظایف مختلف می باشد.
اصول سازماندهی چیست؟
اصول سازماندهی چیست؟
پنج اصل سازماندهی شامل تخصص شغلی، اختیار، زنجیره فرماندهی، نمایندگی و محدوده کنترل است.
اهمیت سازماندهی در مدیریت سازمان
اهمیت سازماندهی در مدیریت سازمان
سازمان ها، سیستم هایی هستند که برای رسیدن به اهداف مشترک از طریق روابط افراد با افراد و افراد با کار ایجاد شده اند. سازمان ها، در اصل نهاد های اجتماعی هستند که به سمت هدف هدایت می شوند و عمدتا ...
فرآیند برنامه ریزی در مدیریت سازمان چیست؟
فرآیند برنامه ریزی در مدیریت سازمان چیست؟
برنامه ریزی، فرآیند اساسی در مدیریت است که یک رویکرد گام به گام می باشد. این فرآیند شامل تعیین اهداف و مشخص کردن اقدامات آتی و مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف است.
انواع برنامه در مدیریت سازمان
انواع برنامه در مدیریت سازمان
برنامه ریزان، منابع مختلف را در یک سازمان به نتایج خاصی برای تحقق اهداف آینده اختصاص می دهند. بسیاری از برنامه های مختلف توسط مدیریت برای نظارت و کنترل فعالیت های سازمانی اتخاذ شده است.
اهمیت برنامه ریزی در مدیریت سازمان چیست؟
اهمیت برنامه ریزی در مدیریت سازمان چیست؟
هر سازمان به عنوان بخشی از چرخه عمر خود به طور مداوم در چهار وظیفه اصلی مدیریت که شامل برنامه ریزی، رهبری، سازماندهی و کنترل می باشد، فعالیت می کند که مهمترین آن ها برنامه ریزی است.
شخصیت و نگرش در سازمان
شخصیت و نگرش در سازمان
هر سازمان ترکیبی از افراد با شخصیت ها، ارزش ها و نگرش های مختلف است. شخصیت و ویژگی ها رفتار و توانایی کارمندان را نشان می دهد.
عوامل موثر بر مدیریت چیست؟
عوامل موثر بر مدیریت چیست؟
عوامل متعددی وجود دارد که بر سازمان یا مدیریت تأثیر می گذارد. مدیران می توانند این عوامل و محیط را از طریق محدوده مرزی کنترل کنند.
محیط مدیریتی چیست و اجزای آن کدامند؟
محیط مدیریتی چیست و اجزای آن کدامند؟
یک محیط مدیریتی در سازمان، شامل عناصری نظیر کارمندان، مدیریت و به ویژه فرهنگ سازمانی است که رفتار کارمندان را تعریف می کند.
چهار وظیفه اصلی مدیریتی چیست؟
چهار وظیفه اصلی مدیریتی چیست؟
اصول مدیریت به چهار وظیفه عمده، برنامه ریزی (planning)، سازماندهی (organizing)، رهبری (leading) و کنترل (controlling) شناخته شده و به عنوان چارچوب P-O-L-C شناخته شده اند.
نقش مدیران در اصول مدیریت چیست؟
نقش مدیران در اصول مدیریت چیست؟
هر سازمان، دارای مدیرانی است که مسئولیت هدایت سازمان برای دستیابی به اهداف خود را بر عهده دارند. مدیران، مدیریت و هماهنگی منابع را به طور موثر و کارآمد برای هدایت انرژی خود در راستای موفقیت ...